หยุด!!!คนโกงประเทศไทย

3 1

3 2

2 1

2 2

1 1

1 2