แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 17 มีนาคม 2563 35
ข่าวสารและกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 43
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 03 มกราคม 2563 37
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาตำบล ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และประชาชนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 พฤศจิกายน 2562 57
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ตุลาคม 2562 70
ร่วมพิธีบำเพ็ญกศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 72
ประชุมหัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 74
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 08 สิงหาคม 2562 137
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 30 กรกฎาคม 2562 138
ประชุม อปท.สัญจร 2562 30 กรกฎาคม 2562 119
ประชุมสภาเด็กและเยาวชน 2562 30 กรกฎาคม 2562 141
กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562 30 กรกฎาคม 2562 413
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 30 กรกฎาคม 2562 121
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ 2562 30 กรกฎาคม 2562 101
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 2562 28 มิถุนายน 2562 154
ประชุมประชาคมตำบล 2562 26 มิถุนายน 2562 139
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2562 11 มิถุนายน 2562 176
อบรมโครงการการสร้างความร่วมมือของบุคลากร ชุมชน และเยาวชน 2562 21 มีนาคม 2562 183
รณรงค์โครงการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 192
กิจกรรม หิ้วปิ่นโต นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 190
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 194
กิจกรรม อถล. 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 130
กิจกรรมทำความสะอาด Cleaning Day 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 145
ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 150
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 179
วันเด็กแห่งชาติ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 141
จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 107
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2562 02 มกราคม 2562 188
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2) 20 ธันวาคม 2561 167
กิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2562 11 ธันวาคม 2561 155