โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ 2562

1862019  0009

 

    วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย  จัดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ วัดโรงหิน หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย