ประชุม อปท.สัญจร 2562

22762  0067

 

 

 

    

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  นายอำเภอเมืองนครนายก คณะผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมท้องถิ่นสัญจร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย