กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

   67225964 2320412708004917 4948049113812828160 n

 

 

   วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำำบลท่าทราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำำปีพุทธศักราช 2562 ศาลากลางจังหวัดนครนายก พิธีทำำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครนายก และเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำำปฏิญาณตนร่วมกัน 3 ครั้ง "เราทำำความดีด้วยหัวใจ" ในกิจกรรม"โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ แยกช้าง อำำเภอเมืองจังหวัดนครนายก และเป็นประธาน  ทำำการเปิดป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำำจิตอาสาถนนเฉลิมพระเกียรติปฏิบัติภารกิจเก็บขยะ ทำำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และทาสีขอบถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกช้างให้ดูสะอาดและสวยงาม


                                                  
                                           

 

Attachments:
Download this file (28-7-62.pdf)28-7-62.pdf[ ]1004 kB