กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

8862  0089

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำำบลท่าทราย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำำนวน 200 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี