แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อนักเรียน ศพด. 24 คน 26 มิถุนายน 2563 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.ท่าทราย 2563 26 มิถุนายน 2563 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.1-7 26 มิถุนายน 2563 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการกิจกรรมกำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มิถุนายน 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอขออนุมัติ จัดจ้างเหมาทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 50 ชุด โครงการกิจกรรมกำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มิถุนายน 2563 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 300 ถุง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบางเมฆและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 24 มิถุนายน 2563 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อ่างล้างมือ ศพด.อบต.ท่าทราย 18 มิถุนายน 2563 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 2563 17 มิถุนายน 2563 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเด็ก รร.วัดท่าทราย 113 คน ภาคเรียนที่1-2563 29 พฤษภาคม 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องป้องกันฯ 28 พฤษภาคม 2563 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (17 รายการ) 21 พฤษภาคม 2563 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 30 เมษายน 2563 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังจากบ้านนายฉลอง วงษ์ศิริถึงถนนคอนกรีต ม.7 27 เมษายน 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างลานเอนกประสงค์ ม.4 (ต่อจากเดิม) 328 ตร.ม. 22 เมษายน 2563 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) 17 เมษายน 2563 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 16 เมษายน 2563 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งป่น โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 16 เมษายน 2563 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทะเบียนรถ กจ 5092 นย 10 เมษายน 2563 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 07 เมษายน 2563 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ 01 เมษายน 2563 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต. (เม.ย.-มิ.ย.63) 30 มีนาคม 2563 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ม. 1-7 (เม.ย.-มิ.ย 63) 30 มีนาคม 2563 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นม รร.พ.ย.62-พ.ค.63 24 มีนาคม 2563 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายข้างอบต.ท่าทราย ม.2 17 มีนาคม 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางเข้ารพ.สต. ม.3 17 มีนาคม 2563 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด 13 มีนาคม 2563 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไข้หวัดโคโรนา 2019 13 มีนาคม 2563 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก สำนักปลัด 10 มีนาคม 2563 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขออนุมัติโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 10 มีนาคม 2563 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 03 มีนาคม 2563 22