แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04 พฤศจิกายน 2562 11
ประกาศ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 01 พฤศจิกายน 2562 6
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาตำบลให้กับบุคลากรขององค์การบริหาส่วนตำบลท่าทราย และประชาชนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ตุลาคม 2562 5
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 18 ตุลาคม 2562 17
ประกาศ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 กันยายน 2562 11
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง 26 กันยายน 2562 16
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 20 กันยายน 2562 30
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04 กันยายน 2562 28
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 10 กรกฎาคม 2562 48
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 2561 09 กรกฎาคม 2562 50