แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05 กุมภาพันธ์ 2563 12
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 28 มกราคม 2563 33
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13 มกราคม 2563 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 พฤศจิกายน 2562 20
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04 พฤศจิกายน 2562 32
ประกาศ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 01 พฤศจิกายน 2562 23
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาตำบลให้กับบุคลากรขององค์การบริหาส่วนตำบลท่าทราย และประชาชนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ตุลาคม 2562 32
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 18 ตุลาคม 2562 40
ประกาศ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 กันยายน 2562 45
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง 26 กันยายน 2562 29