แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 29 พฤษภาคม 2563 18
รายงาน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 20 ธันวาคม 2562 29
ประกาศ แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 01 พฤศจิกายน 2562 77
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 26 มิถุนายน 2562 84
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 21 มิถุนายน 2562 93
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 15 มิถุนายน 2562 106
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 14 มิถุนายน 2562 99
ประกาศ ใช้แผนพัฒนา สี่ปี 22 กันยายน 2561 171
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 22 กันยายน 2561 159
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 กันยายน 2561 155